Olemme vaativien hankkeiden johtamiseen keskittynyt kansainvälisesti toimiva rakennuttaja- ja projektinjohtotoimisto.

Konsernimme käynnissä olevien projektien investointiarvo on yhteensä yli 3 miljardia euroa. Johdamme ja valvomme vuosittain yli 450 miljoonan euron arvosta suunnittelu-, rakennus- ja asennustöitä. Konsernimme palveluksessa on 170 henkilöä. Asiantuntijamme toteuttavat vuosittain noin 50 projektia useissa eri maissa. Yhtiömme toimenkuvaan kuuluu vaativien julkisten rakennusten ja julkisten infrastruktuurihankkeiden lisäksi voimalaitosten ja teollisuuden tuotantolaitosten suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton projektinjohto.

Tytäryhtiömme Ahma ympäristö Oy on yhdyskuntasuunnittelija ja maan johtavia ympäristökonsultteja. Ahma ympäristö Oy:n palveluja ovat yhdyskuntatekninen suunnittelu, ympäristötutkimukset ja velvoitetarkkailut sekä analyysipalvelut. Yrityksellä on Finas-akkreditoitu laboratorio (T131).